Choose your position

We’re looking for talented candidates who share our commitment for going the extra mile and striving for full customer satisfaction. Do you fit the description?

Czynnik ludzki to sekret naszego sukcesu

Firma MotoRad powstała w 1958 r. i od tego czasu rozwija się, rozszerza zakres swojej działalności i została jednym z liderów globalnego rynku motoryzacyjnego.

Do chwili obecnej skupiamy się na podstawowych wartościach, na których została zbudowana nasza spółka: co raz to lepszej obsłudze oczekiwań klientów, ciągłych poszukiwaniach nowych technologii, które zapewnią nam przewagę nad konkurencją, doskonałości, uczciwości i szacunku dla każdego pracownika.
W MotoRad panuje atmosfera akceptacji i wsparcia. Tworzymy środowisko, które wszystkim pracownikom umożliwia osiąganie postawionych sobie celów. Dużą wagę przywiązujemy do sprawiedliwego traktowania każdego pracownika, w oparciu o wzajemny szacunek. Promujemy środowisko oparte na współpracy, które umożliwia rozwój spółki i jej pracowników.
Z przyjemnością przyjmujemy do pracy osoby zaangażowane, które swój rozwój zawodowy wiążą z MotoRad.

Open positions in
All locations

Germany

Mexico

USA

China

Candidates seeking a packaging/warehouse position should contact one of the following agencies and notify them you are applying to MotoRad.

StaffQuick
834 W. N. Ave.
Flora, IL 62839
Call today: (618) 662-8400

Website

 

JobWorks, Inc.
5042 N. IL 130
Olney, IL 62450
Call today: (618) 392-3605

Email

 

Apply for this Job