Motorad Catalog

Mr. Matt Buchholz

Matt dołączył do MotoRad w 2015 r., wnosząc ponad 20 lat doświadczenia w zakresie różnych funkcji w branży motoryzacyjnej. Jest skoncentrowany na wynikach dzięki swojemu doświadczeniu w sprzedaży , marketingu, rozwoju produktów i strategii biznesowej. Matt posiada stopień BBA w zarządzaniu z Uniwersytetu Northwood oraz tytuł MBA ze Szkoły Biznesu DeVos.

Mrs. Hila Rogalin

Hila dołączyła do MotoRad Ltd. w 2013 r. jako wiceprezes ds. zasobów ludzkich. Wcześniej pracowała jako dyrektor spółdzielni rolniczej Yakum i menedżer ds. zasobów ludzkich oraz członek zarządu Oran Safety Glass and Plastiv Group, gdzie stała na czele procesu wprowadzania zmian organizacyjnych w zakresie zapewnienia zgodności strategii spółki z przepisami. Uzyskała tytuł MBA Uniwersytetu Bar-Ilan w […]

Ms. Galit Even Tzur

Galit dołączyła do MotoRad Ltd. w 2018 r. jako wiceprezes ds. zapewniania jakości. Wcześniej pracowała na różnych stanowiskach w zakresie systemów zarządzania jakością, od 1999 r. w Plasson jako menedżer ds. zapewnienia jakości i w Carestream jako menedżer ds. zapewnienia jakości dostaw. Galit ma tytuł B.Sc. w zakresie inżynierii jakości Instytutu Technologii Technion-Israel.

Mrs. Sandra Ziser

Sandra dołączyła do MotoRad Ltd. jako dyrektor ds. finansowych w 2017 r. Wcześniej pracowała jako zewnętrzny dyrektor finansowych w małych i średnich firmach przemysłowych w ramach Yanai Ziser Shaham Ltd., izraelskiej firmy konsultingowej, w której pełniła funkcję partnera zarządzającej. Jeszcze wcześniej Sandra pełniła funkcje regionalnego menedżera ds. księgowości w John Deere Water Ltd., firmie produkującej […]

Mrs. Orly Perez

Orly dołączyła do MotoRad Ltd. w 2005 r. jako dyrektor ds. operacyjnych i później została mianowana wiceprezesem ds. operacyjnych. Wcześniej pracowała na różnych stanowiskach w Soglowek, w tym jako wiceprezes ds. maszyn i oferty cenowej oraz kierownik działu. Orly ma tytuł BA (z wyróżnieniem) w zakresie ekonomii i zarządzania Izraelskiego Uniwersytetu Otwartego oraz tytuł B.Sc. (z […]

Mr. Offer Shachar

Offer dołączył do MotoRad Ltd. jako prezes i dyrektor generalny w 2014 r. Wnosi ze sobą ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu dużymi, globalnymi spółkami w różnych sektorach, w tym w sektorze medycznym, elektronicznym, kosmicznym i w branży półprzewodników. Jednym z największych osiągnięć Offera była funkcja dyrektora generalnego i później prezesa spółki Maytronics specjalizującej się w […]

Share Your Idea
I want to receive email with tech tips and news