Korki zbiornika paliwa

Korki zbiornika paliwa są małe, lecz mają bardzo duże znaczenie i stanowią integralną część pokładowego systemu diagnostycznego i systemu kontroli emisji. Służą do tego, by nie dopuścić do uwalniania się oparów z wlewu paliwa, co stanowi główne źródło emisji węglowodorów i pełni bardzo ważną funkcję w zapobieganiu wypływowi paliwa z wlewu, kiedy dochodzi do wypadku, w tym dachowania.

Badania wykazały, że uszkodzony korek zbiornika paliwa lub jego brak może umożliwić wyparowanie do atmosfery 114 litrów (30 galonów) paliwa każdego roku. Z tych powodów, stosowanie sprawdzonych korków zbiornika paliwa o wysokiej jakości ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, ekonomicznego zużycia paliwa i środowiska.

Zadaniem korków zbiornika paliwa MotoRad jest zapobieganie takiej utracie paliwa. Wszystkie korki zbiornika paliwa MotoRad spełniają wszelkie wymogi federalne (MVSS301) oraz wymogi I/M 240.

Standardowe korki zbiornika paliwa

Standardowe korki zbiornika paliwa MotoRad spełniają wszystkie stanowe i federalne wymogi w zakresie emisji. Korki są wyposażone w ciśnieniowe/próżniowe zawory nadmiarowe, które zapobiegają odparowywaniu paliwa.

Zamykane na klucz korki zbiornika paliwa

Zamykane na klucz korki zbiornika paliwa MotoRad mogą funkcjonować jako zamykane na klucz i niezamykane na klucz korki zbiornika paliwa. Kiedy kluczyk zostanie obrócony w lewą stronę i zdjęty, korek zostaje odblokowany i nie obraca się już swobodnie. Korek spełnia wszystkie specyfikacje dotyczące emisji zarówno pozycji zamkniętej na klucz i niezamkniętej.

Potwierdzony wysoki stopień bezpieczeństwa i łatwość użytkowania

MotoRad oferuje ponad 60 różnych typów korków zbiornika paliwa i ponad 50 typów blokowanych korków zbiornika paliwa, których zadaniem jest maksymalne ograniczenie strat w wyniku parowania przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i łatwości użytkowania.

Zamykane na klucz i niezamykane na klucz korki zbiornika paliwa

Zadaniem korków zbiornika paliwa MotoRad jest zapobieganie utracie paliwa przez parowanie. Ponadto, zamykane na klucz i niezamykane na klucz korki zbiornika paliwa MotoRad są łatwe w otwieraniu i zamykaniu, również dla osób o małych dłoniach. Zamykane na klucz korki zbiornika paliwa są polecane do zapobiegania kradzieży paliwa i wandalizmowi.
Wszystkie korki zbiornika paliwa MotoRad są wyposażone w system odpowietrzania zgodnie ze standardami branżowymi, zintegrowany system, zintegrowany system zapadkowy zapewniający pozytywne zamknięcie i eliminację nadmiernego dokręcenia korka oraz opcjonalny mechanizm zamykania na klucz. Wszystkie korki zbiornika paliwa MotoRad spełniają standardowe wymogi branży motoryzacyjnej lub przekraczają je. Korki spełniają wszystkie normy kontroli emisji, w tym IM240 i AIR CARE, zostały one również poddane niezależnym testom pod kątem skuteczności kontroli emisji. Testy integralności korka symulujące kolizję przy prędkości 90 km/h (56 mph), test przechyłu i test odpowietrzania potwierdzają szczelność korków po kolizji bocznej.